Chính sách bảo mật

Mục Lục

Tại Trang Tin iPhone, chúng tôi luôn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả chi tiết cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân:

 • Loại thông tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ nhiều nguồn khác nhau trên trang web, bao gồm:
  • Thông tin đăng ký: Khi bạn đăng ký tài khoản, chúng tôi thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, mật khẩu, ngày sinh và số điện thoại.
  • Thông tin liên hệ: Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email, biểu mẫu liên hệ hoặc trò chuyện trực tuyến, chúng tôi thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại và nội dung tin nhắn của bạn.
  • Thông tin hoạt động: Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn, chẳng hạn như các trang bạn truy cập, thời gian bạn dành cho mỗi trang, các liên kết bạn nhấp vào và các tìm kiếm bạn thực hiện.
  • Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và cài đặt ngôn ngữ.
 • Mục đích thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để:
  • Cung cấp dịch vụ và quản lý tài khoản của bạn.
  • Gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn.
  • Cải thiện trang web và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.
  • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng.
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

 • Cách sử dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
  • Cung cấp dịch vụ và quản lý tài khoản của bạn.
  • Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập.
  • Gửi email thông báo về các thay đổi đối với dịch vụ hoặc chính sách của chúng tôi.
  • Gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.
  • Phân tích hành vi người dùng để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
  • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web.
  • Xác định và ngăn chặn các hoạt động gian lận và lạm dụng.

3. Bảo mật thông tin cá nhân:

 • Cam kết bảo mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn an toàn bằng cách áp dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp.
  • Mã hóa dữ liệu: Chúng tôi mã hóa thông tin cá nhân của bạn khi truyền tải và lưu trữ.
  • Hạn chế truy cập: Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.
  • Giáo dục nhân viên: Chúng tôi đào tạo nhân viên về bảo mật thông tin và cách xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn.
  • Theo dõi và giám sát: Chúng tôi thường xuyên theo dõi và giám sát hệ thống của mình để phát hiện và ngăn chặn các vi phạm bảo mật.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân:

 • Nguyên tắc: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Ngoại lệ: Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
  • Cung cấp dịch vụ: Khi bạn yêu cầu dịch vụ từ bên thứ ba thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba đó để họ có thể cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc để tuân thủ một quy trình pháp lý hợp lệ.
  • Bảo vệ quyền lợi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, hoặc của người dùng khác, hoặc của công chúng.

5. Cookie và các công nghệ tương tự:

 • Cookie: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như các trang bạn truy cập, thời gian bạn dành cho mỗi trang, các liên kết bạn nhấp vào và các tìm kiếm bạn thực hiện. Cookie giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web bằng cách ghi nhớ các tùy chọn của bạn và cung cấp nội dung phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Quản lý cookie: Bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web.

6. Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân:

 • Truy cập: Bạn có quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn.
 • Sửa đổi: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn nếu nó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Hạn chế: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Chuyển đổi: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin cá nhân của bạn ở một định dạng có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc được bằng máy.
 • Phản đối: Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.

7. Thay đổi chính sách bảo mật:

 • Cập nhật: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian.
 • Thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này thông qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.
 • Hiệu lực: Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web của chúng tôi.

8. Liên hệ:

 • Câu hỏi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng Trang Tin iPhone!

Đội ngũ Trang Tin iPhone

Bài viết liên quan